Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)

Lượt xem : 30 | Cập nhật : 2013-03-27 04:10:40

Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-) là

A. poli vinyl clorua. B. poli etylen.

C. poli metyl metacrylat. D. polistiren.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

phuong
23 May 2013

dap an B

mon
27 Jun 2013

đáp án B

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

roto tia laze Phương trình elip chất khoáng máy thu vô tuyến Phương trình đường thẳng giao thoa Mặt phẳng Phương trình bậc nhất 1 ẩn độ tan biến cố biên độ dao động sinh trưởng tài nguyên nhóm máu a Tính tích phân bằng... khoảng cách giữa hai đường thẳng thấu kính tap nghiem thời đường biện luận . Giải phương trình nguyên sinh vật Hàm số liên tục trên 1 khoảng tinh thể đẳng nhiệt nhiệt dung hóa học vô cơ giá trị nhỏ nhất thẩm thấu hiệu suất phản ứng cường độ cực đại chọn lọc tự nhiên chim bồ câu ba điểm iải hệ phương trình sinh vật cổ quang điện ngoài tìm giá trị đơn bội

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay