Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH)

Lượt xem : 3.607 | Cập nhật : 2013-03-27 04:13:09

Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), ta dùng thuốc thử là

A. kim loại Na. B. quỳ tím. C. nước brom. D. dd NaCl.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

mon
27 Jun 2013

đáp án C. vì C6H5OH không phản ứng với Br2. còn C2H5OH tạo kết tủa

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Nhiệt độ sôi tạo ảnh bài tập về từ trường Trọng tâm Khoảng cách từ 1 điểm cấu hình Electron sứ di hợp Trục đối xứng hóa trị lai hữu tính Hai đường thẳng vuông Xét tính liên tục Phương trình số phức Vec tơ nông nghiệp Phép quay hemoglobin đậu hà lan quần tụ nguyên tố N căn bậc hai điện tích 1 lá mầm vân giao thoa sacarozo đồng bằng sông hồng đường cônic axit no đơn chức lương thực chuỗi phóng xạ đường cong hồng ngoại you véc tơ đối Vi phân độ phóng xạ Bất đẳng thức tam giác NaOH đối xứng tâm

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay