Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng

Lượt xem : 766 | Cập nhật : 2013-03-27 04:17:28

Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng, thu được andehit có công thức là

A. CH3CHO. B. CH3CH2CHO. C. CH2=CH-CHO. D. HCHO.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

NGUYÊN DUNG
29 Apr 2013

A

Nguyễn Thị Minh Nhật
20 Jun 2013

TỪ ANCOL BẬC 1 :

R - CH2OH + CuO --> R - CHO + Cu + H2O

 chỗ mũi tên có thêm to

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

véc tơ đối Tích phân hàm đa thức tử ngoại Hệ bất phương trình bậc lý thuyết sinh học 8 lớp 7 ứng động ánh sáng đơn sắc tài nguyên đột biến giao tử âm tần con la quá trình phiên mã hàng hóa Hình lăng trụ Đất Dấu của nhị thức bậc nhất Al đồng tiền chung cau hoi săn bắn nguyên sinh vận chuyển hay bản đồ giới quần tụ vitamin đột biến đa bội Giới hạn của hàm số tại 1điểm áp suất khí nước vôi trong pháp dao động điện từ biên độ hypebol từ thông phản ứng nhiệt hạch thái bình điện dung

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay