Este etylfomiat có công thức

Lượt xem : 44 | Cập nhật : 2013-03-27 04:23:02

Este etylfomiat có công thức là

A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

Nguyễn Thị Minh Nhật
20 Jun 2013

DAP AN B 

mon
27 Jun 2013

đáp án B. HCOO- là gốc Fomiat . C2H5 là gốc etyl

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hình thành loài đối xứng đại số 9. trung du khí clo con lai tế bào sinh dục Công thức cộng đối với chất vô cơ trắc nghiệm vật lý Dãy số tăng ngoại tiếp công nghiệp trung quốc cách mạng khoa học con la Hình lăng trụ toàn quốc kháng chiến biện luận bất phương trình không hoàn toàn nguyên tử hidro xương Tích phân hàm chứa căn thức giai cấp Tập xác định hồng cầu số khối will Hình chiếu sắt virut phân tử vỏ não Hình chóp tứ giác tính tan tiếp xúc hoa kì Dấu của nhị thức bậc Tính đạo hàm operon mắt cận

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay