Biện luận theo a số nghiệm của phương trình

Lượt xem : 52 | Cập nhật : 2014-01-15 09:19:46
Với là số nguyên dương cho trước, hãy biện luận theo số nghiệm của phương trình.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đường thẳng tiếp xúc đường cong công nghiệp trung quốc Các dạng phương trình... giải bất phương trình lý 8 Phương trình elip sứa cây công nghiệp Công thức nhân đôi nito bài tập hóa học 9 cơ năng năng lượng từ trường khai triển chủ nô tọa độ Phép đối xứng trục Phương trình bậc 4 Định lý Cô sin trong tam giác lưu vực Phương trình Hệ phương vòng tuần hoàn tán sắc ánh sáng Vị trí tương đối nghiệm dương cấu trúc NST địa lý 9 Đường thẳng vuông góc Đường chuẩn claiphento Tương giao Tiệm cận xiên khí hậu gió mùa ARN amin Phép đối xứng xu hướng phát triển mỏi cơ giao điểm biện luận phương trình

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay