Biện luận theo a số nghiệm của phương trình

Lượt xem : 29 | Cập nhật : 2014-01-15 09:19:46
Với là số nguyên dương cho trước, hãy biện luận theo số nghiệm của phương trình.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hai đường thẳng song thái bình đoạn mạch Phân bố xác suất núi năng lượng liên kết Hình chóp tứ giác nguyễn huệ điện tích 1 lá mầm sử 10 phiến lá trùng hợp giống cây trồng gen cấu trúc xu hướng phát triển Phương trình số phức hệ SI Hệ phương trình mũ tiệm cận Giải và biện luận bất phương trình sinh sản hữu tính Hàm số ngược Phương trình trùng phương Chu kì của hàm số Phương trình chính tắc của parabol Các phép toán mũ lôgarit biến đổi gen tinh thước đo biểu đồ Quan hệ đẳng nhiệt H2SO4 sinh học 12 Hàm số chẵn diện tích các tam giác chu vi ARN cuộn cảm

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay