Giải và biện luận theo tham số m phương trình

Lượt xem : 224 | Cập nhật : 2014-01-15 09:21:04
Giải và biện luận theo tham số phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình chứa tham số | Phương trình chứa dấu | Giải và biện luận phương |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ngoại tiếp HCL Giải tích lương thực vật thể tròn xoay giao thoa ánh sáng nhiệt độ thường Tam thức bậc hai Hệ bất phương trình trắc nghiệm sinh học 10 véc tơ đối dòng điện cực đại electron ngoài cùng bắc mỹ Phương trình đường tròn xu hướng phát triển mệnh đề phân tích vectơ chất hữu cơ điện áp cấu hình cường độ dòng điện đại dương hệ bài tiết mã di truyền trội mã hóa Khảo sát và vẽ đồ thị diện tích các tam giác oxit sắt phân li độc lập bản đồ di truyền Khoảng cách giữa đường Phép vị tự Vec tơ tính trọng lượng sông ngòi phân tích đa thức muối thể tứ bội

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay