Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm

Lượt xem : 45 | Cập nhật : 2014-01-15 09:20:51
Cho phương trình: a) Giải phương trình với b) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình | Phương trình vô tỉ | Ứng dụng khảo sát hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng công nghệ 7 chương I song nhị bội vẽ biểu đồ Giải acsimet số hạng Khoảng cách trong không gian Biểu thức lượng giác bênh bạch tạng biến dị di truyền hệ số ma sát Ba bài tập về từ trường lẻ của hàm số Hàm số lượng giác Hình chiếu của điểm cổ loa toán 12 natri phân li vật lý 12 quá trình phiên mã hiệu điện thế xoay chiều phôtphat hình hộp vật lý12 Đạo hàm của hàm hợp Dãy số bị chặn máy biến áp liên minh châu âu thận cá Áp dụng mệnh đề vào suy tật viễn thị đột biến chuyển đoạn tụ điện thủy tính phân hóa học đơn vị đo độ dài

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay