Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm

Lượt xem : 33 | Cập nhật : 2014-01-15 09:20:51
Cho phương trình: a) Giải phương trình với b) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình | Phương trình vô tỉ | Ứng dụng khảo sát hàm số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nghành trồng trọt Tập xác định đơn bội đơn vị đo độ dài ôn đới hải dương natri Đồ thị Đường thẳng trong mặt phẳng đơn tính thực vật Hệ bất phương trình Chứng minh đẳng thức fructozơ đường chéo tôm giao tử EU Đường thẳng vuông góc Hệ phương trình bậc nhất vận tốc âm vẽ biểu đồ metan Chính tắc Nghịch biến phân li nhiễm sắc thể R Dấu của tam thức bậc hai điểm Rút gọn biểu thức Hệ phương trình số phức phương đông cổ đại tính công Đồ thị hàm số tính thể tích thân cây thể đa bội Tâm đường tròn hạt sơ cấp nội tiếp đường tròn số mol

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay