tính chất của sóng ngắn

Lượt xem : 93 | Cập nhật : 2013-04-02 01:18:44

Một máy thu thanh đang thu sóng ngắn. Để chuyển sang thu sóng trung bình, có thể thực hiện giải pháp nào sau đây trong mạch dao động anten
A: Giữ nguyên L và giảm C B: Giảm C và giảm L.
C: . Giữ nguyên C và giảm L. D: Tăng L và tăng C:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : meotrang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sóng ngắn | sóng trung bình | vật lý 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Thể tich hinh hộp chữ nhật Công thức cộng đối với phân li độc lập lai hữu thụ you tiến hóa tham số chiều đơn phân Phương trình lượng giác... cảm ứng điện từ tuần hoàn Số phức Phương trình vô tỉ sinh sản biến trở Hình lập phương Bất phương trình chứa ôn đới lục địa saccaraza thể tích của hình chóp thoái hóa benzen kẽm hệ số ma sát cấu hình Electron mạch rây lai hữu tính mặt phẳng Bài toán liên quan đến Hai mặt phẳng vuông góc kháng chiến nguyên mông bào quan hệ số công suất Tính đơn điệu của hàm số đàn hồi h cơ cấu kinh tế Hệ bất phương trình bậc nhiễm sắc thể

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay