tính chất của sóng ngắn

Lượt xem : 132 | Cập nhật : 2013-04-02 01:18:44

Một máy thu thanh đang thu sóng ngắn. Để chuyển sang thu sóng trung bình, có thể thực hiện giải pháp nào sau đây trong mạch dao động anten
A: Giữ nguyên L và giảm C B: Giảm C và giảm L.
C: . Giữ nguyên C và giảm L. D: Tăng L và tăng C:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : meotrang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sóng ngắn | sóng trung bình | vật lý 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tìm giới hạn sứ pháp noãn hình lập phương tổ chức sống muối iot Đạo hàm của hàm số tại 1 Bất phương trình chứa chùm ánh sáng mạch dao động khoảng đơn điệu chuyển động lưới thức ăn trước công nguyên Khảo sát hàm số mạch hở chuỗi phóng xạ Biểu thức tọa độ của các độ tan Đẳng thức Các phép toán mũ lôgarit phản xạ Tích phân từng phần Ostrogen tứ giác Biểu thức lượng giác Bất phương trình mũ rừng amadon ly độ Phương trình bậc hai chuyển động thẳng Biểu thức tọa độ Hai đường thẳng song hàn số mắt cận phân tử Tâm đối xứng trụ não Đường tròn ngoại tiếp

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay