hiện tượng trao đổi chéo ở ruồi giấm

Lượt xem : 175 | Cập nhật : 2013-04-05 04:20:14

Tại sao ở ruồi giấm đực không xảy ra hiện tượng trao đôỉ chéo giưã các crômatit của căp NST tương đồng trong giảm phân nhưng quá trình tạo giao tử vẫn xảy ra bình thường?
A. Do qúa trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng xảy ra bình thường ở kì đầu của quá trình giảm phân I
B. Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra ở kì đầu của quá trình giảm phân I
C. Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra bình thường ở kì sau của quá trình giảm phân I
D.Do quá trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng ở kì đầu của quá trình giảm phân I

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : susi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : ruồi giấm | trao đồi chéo | phân li | giảm phân | kì đầu | sinh học 12 | nhiễm sắc thể |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tích phân Chỉnh hợp Thể tich hinh hộp chữ nhật vận tốc sóng hợp chất đồng hóa sự ngưng tụ hoàn thành phương trình Hình lập phương ánh sáng vàng proton vận tốc góc biến dị di truyền cấu hình hệ số ma sát năng lượng từ trường Đường tròn ngoại tiếp nguyên tử hidro Phương pháp phản chứng Chứng minh đẳng thức đường cong quần xã đường trung trực kinh tế xã hội cạnh tranh riboxom chiến tranh thế giới Quan hệ mon ly độ tử cung Đạo hàm của hàm số tại 1 tính tan giao phối Phép đối xứng trục moocgan châu ph Phương trình mặt cầu trước công nguyên

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay