bài tập về phép lai của Menđen

Lượt xem : 99 | Cập nhật : 2013-04-06 10:40:34

Cho biết phép lai của Menđen: P = hoa tím x hoa trắng 
ightarrow F1: 100%tím 
ightarrow F2: 3 tím : 1 trắng. Xác xuất để một cây hoa tím chọn ngẫu nhiên từ F2 là dị hợp bằng bao nhiêu:
A. 75% B. 66,7% C. 50% D. 33,3%

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : susi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : menden | sinh học 12 | dị hợp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thế giới thứ nhất butan Ứng dụng định lí Lagrăng tần số hoán vị Ostrogen Tích phân cường độ cực đại đậu hà lan Thể tích khối lăng trụ nghành thực vật Bất đẳng thức Phép tịnh tiến đồng hợp Ứng dụng vi phân vào... gen liên kết polime tháp dân số Bất phương trình có chứa... đại số 9. Giải và biện luận phương... tương tác cộng gộp hành tinh Bất đẳng thức lượng giác Hình giải tích trong không gian tìm giá trị thế năng đoạn mạch xoay chiều kháng chiến nguyên mông khối chóp chiều sóng dừng số nguyê axit nucleotit giao thoa sóng ngang đặc điểm động vật tứ giác lớp 7 muối Phương trình bậc 3

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay