đặc điểm của đột biến tiền phôi

Lượt xem : 30 | Cập nhật : 2013-04-07 05:34:35

Đặc điểm KHÔNG đúng với đột biến tiền phôi
A. di truyền qua sinh sản hữu tính. B. phát sinh trong nguyên phân khi cơ thể trưởng thành.
C. di truyền qua sinh sản sinh dưỡng. D. phát sinh trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : susi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đột biến tiền phôi | sinh học 12 | sinh sản hữu tính | sinh sản sinh dưỡng | nguyên phân | hợp tử |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giới hạn hữu hạn thể tứ bội sinh trưởng Phương trình tham số của... tốc độ truyền sóng Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm ống thận Các dạng phương trình Đa thức lai khác dòng phân bào cá thể thể đột biến Phương trình chính tắc của hypebol sự bay hơi hai bà trưng sứ Xác định vị trí địa lí biên giới sốt rét nhận biết các chất cuộn thuần cảm sóng trung thấu kính hội tụ bản đồ gen sự đông máu lai thuận nghịch biểu thức vitamin phép chia Đất Toán Đại Số mệnh đề liên kết hidro anken bản đồ di truyền khai triển dao động điện từ Nguyên hàm

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay