mục đích của phép lai xa

Lượt xem : 101 | Cập nhật : 2013-04-10 05:05:54

Trong chọn giống cây trồng, người ta có thể tiến hành lai xa giữa loài cây hoang dại và loài cây trồng. Theo em, việc làm này nhằm mục đích gì?
A. Giúp thế hệ lai tạo ra có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.
B. Góp phần giải quyết và hạn chế được tính khó lai khi lai xa.
C. Tổ hợp được các gen quy định năng suất cao của 2 loài vào thế hệ lai.
D. Đưa gen quy định khả năng chống chịu cao với môi trường của loài hoang dại vào cây lai.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : susi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : lai xa | sinh học 12 | sinh sản hữu tính |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lưu vực Phương trình nghiệm nguyên Phương trình bậc hai Pa Đường thẳng tiếp xúc đường cong trung á giun kim Phương trình chứa dấu protein Al lý 10 giác quan Đồ thị tính chẵn lẻ giao thoa ánh sáng chuyển gen Phương trình số phức Bất đẳng thức Cô si Hệ phương trình toán12 axit amin diện tích các tam giác độ pH tổng trở điện áp hiệu dụng Sự biến thiên của hàm số sông cửu long tia rơnghen hoạt động của tim bảng tần số Góc và cung lượng giác Photpho lipit cấu hình Electron cacbon ấn độ dao động phản ứng trùng hợp phật giáo các loại rễ sự ngưng tụ

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay