qúa trình phân li ở giảm phân 1

Lượt xem : 100 | Cập nhật : 2013-04-11 01:21:20

Xét kiểu gen AaXY. Khi giảm phân nếu cặp NST XY nhân đôi mà không phân li ở giảm phân I sẽ tạo ra giao tử chứa kiểu gen là:
A. AXY, a hoặc A, aXY. B. AX, aY.
C. AaX, Y hoặc X, AaY. D. AaX, Y.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : changhot

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giảm phân | phân li | sinh học 12 | kiểu gen |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Toán Đại Số lai phân tích biện luận châu ph toán 12 nước phát triển tính chất từ cận thị Phương trình bậc 4 bản đồ di truyền hệ sinh thái Phương trình bậc nhất 2 ẩn thân mềm vi khuẩn Dạng lượng giác của số phức Áp dụng mệnh đề Phương trình chứa dấu quân nguyên xenlulozơ Góc giữa hai mặt phẳng Trọng tâm sự sôi Miền giá trị của hàm số vận chuyển chân khớp iải hệ phương trình nam châm điện quân nam Công thức biến tổng thành tích văn bản tron gen liên kết đa lượng Hình bình hành tia sáng trắng lăng kính Góc giữa hai đường thẳng Phép đối xứng trục hữu cơ giải hệ

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay