các loài sinh sản hữu tính

Lượt xem : 13 | Cập nhật : 2013-04-12 09:34:32

Đối với các loài sinh sản hữu tính để phân biệt hai loài thì tiêu chuẩn chính xác và khách quan là
A. tiêu chuẩn cách li sinh sản. B. tiêu chuẩn hình thái.
C. tiêu chuẩn địa lí, sinh thái. D. tiêu chuẩn sinh lí, sinh hoá.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : changhot

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sinh sản hữu tính | sinh sản | sinh thái | sinh hóa | hình thái | sinh lí | sinh học 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sinh học 10. Hai đường thẳng vuông... tính tan độ dài phân tích vectơ NaOH tháp dân số chất phóng xạ Vẽ đồ thị ôn thi phiên mã Phương trình bậc cao Đường tiệm cận phần trăm các chất Chứng minh đẳng thức thước đo Tứ diện đới nóng Định lý Viet diện tích các tam giác Lý 6 công nhân Dãy số bị chặn Các dạng phương trình Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đối xứng tâm hóa học 8 Tìm quỹ tích tam nhiễm Hai đường thẳng song tần số phi kim đấu tranh sinh học giá trị nhỏ nhất thận cá cơ thế lai Phương pháp quy nạp toán học Tương giao của đồ thị Biểu thức tọa độ nam châm điện

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay