Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m

Lượt xem : 190 | Cập nhật : 2014-05-16 08:08:44
Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số :1) (1)2) (2)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cành cây cộng hưởng tháp dân số phản ứng trùng hợp cấu tạo ngoài bảng biến thiên nghiệm phương trình Diện tích tam giác cơ cấu dân số lương thực trắc nghiệm vật lý rut gon mệnh đề Đường thẳng tiếp xúc với h quá trình phiên mã Tích phân hàm chứa căn thức Hai mặt phẳng vuông góc với nhau Phép tịnh tiến đồ thị hạt diệp lục thể tứ bội Giao tuyến phân hóa phương Các dạng phương trình... nguồn điện Mặt cầu ung thư máu ô nhiễm nước Hình chóp tứ giác đều Ancol etylic góc nhọn Bất đẳng thức tổ hợp Hệ thức Miền nghiệm của bất Vectơ trong không gian ankylbezen song song Tích phân hàm mũ Phân bố xác suất của

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay