Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m

Lượt xem : 76 | Cập nhật : 2014-05-16 03:08:44
Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số :1) (1)2) (2)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc nhất một ẩn | Phương trình chứa tham số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

crom lá mầm oxi sản lượng lương thực nhà máy thủy điện Tìm quỹ tích chuyển dịch cơ cấu kinh tế phân tích vectơ Vẽ đồ thị hàm số tháp dân số tuần hoàn tây nam phôi sinh giao tử không gian bậc dinh dưỡng khí hậu nhiệt đới gió mùa Phương trình bậc 2 đối KCl Đường thẳng vuông góc bảng HTTH bảo toàn ngoại tiếp Tâm đối xứng nguyên tố N muối clorua Tích phân hàm phân thức ánh sáng trắng nơ ron Hàm số bậc hai đường trung trực Tổ hợp Khoảng cách trong không gian số dao động oxi hóa Phương trình của mặt phẳng át lát địa lý Giải và biện luận phương máy thu vô tuyến Hình học không gian

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay