bài tập về nhân đôi của ADN

Lượt xem : 37 | Cập nhật : 2013-04-13 10:35:33

Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn? A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’. B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch; C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’. D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thaomo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sinh học 12 | ADN | enzim |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nhóm thực vật đường thẳng song song dầu mỏ nhân tố tiến hóa dãy chuyển hóa tốc độ truyền sóng ứng động toàn quốc kháng chiến Thể tich hinh hộp chữ nhật nghiệm phương trình phân li nước gia tốc Quan hệ Lý 6 ngẫu phối nghành trồng trọt Đường thẳng tiếp xúc với HCL Phương trình tích nghành dịch vụ máy ảnh biên độ giao động khảo sát sự biến thiên sinh thái mặc tử nhôm magie enzim Đạo hàm của hàm hợp hướng trên bản đồ Hình chiếu của điểm trên hệ hô hấp Khảo sát và vẽ đồ thị quần thể giao phối ATP kiểu hình vitamin vị trí địa lý thế kỉ XIX

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay