vai trò của cách li địa lí

Lượt xem : 127 | Cập nhật : 2013-04-13 10:51:37

Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

B. Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

C. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp

D. Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thaomo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sinh học 12 | cách li địa lí | tần số alen | quần thể | kiểu gen | giao phối |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hàm số liên tục trên 1 khoảng đa phân Hình hộp chữ nhật acsimet Đồng biến nghiệm nguyên Photpho lipit nghiệm gần đúng phương trình loga giun sán dioxit mật Các phép toán mũ lôgarit thép hoa 10 Giải tích nhóm đất chính Giải và biện luận bất phân tử phôtpholipit Tính tích phân bằng Hai mặt phẳng vuông góc Xác suất trung du hội chứng đao song nhị bội EU huyết áp vân giao thoa thủy tính khí hậu nhiệt đới gió mùa đường cônic Khối đa diện Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn đông nam bộ chùm sáng hành tinh Phương trình bậc nhất một ẩn Dãy số Điểm cố định gia tốc

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay