vai trò của nhân tố tiến hóa

Lượt xem : 219 | Cập nhật : 2013-04-13 04:51:35

Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hóa như sau:
(1) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
(2) Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
(3) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi.
(4) Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiển gen của quần thể
(5) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.
Các thông tin nói về vai trò của đột biến gen là :
A.(1) và (4) B.(2) và (5) C. (1) và (3) D.(3) và (4)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thaomo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nhân tố tiến hóa | sinh học 12 | biến dị | quần thể | alen | tần số alen |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hướng của lực Số hạng tổng quát Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu đồng tính giới butan cuộn cảm tiếng ồn hiệu điện thế xoay chiều quỹ đạo van 7 lẻ của hàm số Phương trình Hệ phương nấm Bất đẳng thức tổ hợp Bất phương trình vô tỉ Phương trình chứa căn Số phức đơn chất benzen giới tính giai cấp Thể tích khối lăng trụ polime Biểu thức tọa độ của các vị trí địa lý Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Phương trình bậc hai lập bảng Phân bố xác suất biến áp mạch xoay chiều tính tích sinh tinh bênh bạch tạng sinh vật cổ Cực trị hình học nhan đông nam bộ duyên hải

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay