Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể

Lượt xem : 49 | Cập nhật : 2013-04-14 09:23:44

Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật
A. chỉ xảy ra ở các quần thể động vật, không xảy ra ở các quần thể thực vật.
B. thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong.
C. đảm bảo cho số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp với sức chứa của môi trường.
D. xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể xuống quá thấp.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thaomo

Thành viên đã lưu bài này : thaomo |

Thể loại bài tập : quan hệ cạnh tranh | sinh học 12 | quần thể |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ăng ten po cấu trúc số trung bình cộng Phép đối xứng Hàm số mũ canxi lập bảng vị ngữ lũy thừa hoa nhãn photon phân tích vectơ phần trăm liên hợp quốc hình học 8 bệnh máu khó đông phát xít nhật đấu tranh sinh học tọa độ trọng tâm dân số Thể tích khối chóp kí sinh sơ đồ biến hóa Tích phân hàm lôgarit pha sinh trưởng thủy tính Thể tích Phương trình bậc nhất mặt trời vân sáng Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Hai đường thẳng song chất dự trữ gân lá mắc nối tiếp phân tích đa thức thành nhân tử Tích phân đặc biệt Liên kết hóa học hiệu điện thế hiệu dụng

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay