sử dụng sóng vô tuyến

Lượt xem : 104 | Cập nhật : 2013-04-17 08:14:06

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về việc sử dụng các loại sóng vô tuyến?
A. Sóng cực ngắn bị tầng điện li phản xạ mạnh nhất. B. Sóng có bước sóng càng lớn thì năng lượng càng bé.
C. Sóng trung và sóng ngắn bị tầng điện li phản xạ vào ban đêm. D. Sóng dài bị nước hấp thụ mạnh nhất.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thaomo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sóng vô tuyến | vật lý 12 | sóng cực ngắn | sóng trung | sóng dài | bước sóng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Miền nghiệm của bất Các dạng phương trình Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số lò xo Tiếp tuyến tại 1 điểm Tính đơn điệu của hàm số nhiệt kế rượu Hai mặt phẳng vuông góc với nhau phản xạ Xác suất Cung lớp 8 Amino axit chân khớp Đường tròn nội tiếp hai nghiệm thủy tính R phép đối KOH dao động cưỡng bức Ba đường Cônic tảo lipit toán 12 tử cung kiểu gen dòng điện xoay chiều Lập công thức khoảng cách giữa hai đường thẳng tia sáng trắng Góc giữa 2 đường thẳng... điện dung Phương pháp tọa độ diện tích thể tứ bội phuong trinh log đoạn mạch xoay chiều chu kì bán rã quần thể

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay