đồng vị của magie

Lượt xem : 169 | Cập nhật : 2013-05-05 09:10:06

Đồng vị _{11}^{24}	extrm{Na} là chất phóng xạ eta ^{-} và tạo thành đồng vị của Magiê. Mẫu có khối lượng ban đầu là m_{o}=0,25g. Sau 120 giờ độ phóng xạ cuả nó giảm đi 64 lần. Khối lượng Magiê tạo ra sau thời gian 45 giờ.

A.0,25g. B.0,197g. C.1,21g. D.0,21g.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tomyeu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đồng vị | chất phóng xạ | khối lượng | độ phóng xạ | vật lý 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chất rắn khan sóng dừng gen liên kết Khảo sát và vẽ đồ thị alen Quỹ tích đại số Vec tơ Bất đẳng thức tổ hợp SO2 sự đông máu Đường parabol Phương pháp phản chứng Đạo hàm của hàm hợp cộng hưởng song song nhỏ nhất ống thận Công thức trung tuyến Tương giao của đồ thị đột biến giao tử niuton phôi sinh hình lập phương Tọa độ của véc tơ đối Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm thính nghiệm đơn bội khe sáng ứng động Phân bố xác suất của Giải và biện luận phương... Phương trình chứa dấu hạt trần Giải bài toán bằng cách gen trội Góc giữa hai đường thẳng tật của mắt vật lý 10. chùm ánh sáng Góc giữa 2 đường thẳng

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay