hạt phóng xạ Po

Lượt xem : 215 | Cập nhật : 2013-05-06 04:31:32

_{84}^{210}	extrm{Po} phóng xạ alpha có T = 138 ngày. Sau 46 ngày, từ 21g Po lúc đầu có bao nhiêu hạt alpha được phát ra ?

A. 4,8.10^{22} B. 1,24.10^{22} C. 48.10^{22} D.

12,4.10^{22}

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tomyeu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hạt phóng xạ | vật lý 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vật rắn biên giới đường thẳng hạt phấn Diễn thể Tiệm cận xiên Tích phân hàm mũ khoáng sản nguyên tử hidro Mệnh đề tương đương dây thuần cảm muối trao đồi chéo Tâm đường tròn Phương trình chứa ẩn ở mẫu giới tính Hệ phương trình Trọng tâm tần số saccarozơ độ phóng xạ máy ảnh điện trở dòng điện cực đại biến trở Hệ phương trình đẳng cấp sinh vật cổ Hai mặt phẳng vuông góc với nhau axit no đơn chức Vi phân Phương pháp tọa độ khí CO mù màu Tích phân hàm phân thức Đạo hàm cấp hai gia định sứa Hệ thức lượng trong tam giác Thể tich hinh hộp chữ nhật Hình chóp

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay