hạt phóng xạ Po

Lượt xem : 171 | Cập nhật : 2013-05-06 04:31:32

_{84}^{210}\textrm{Po} phóng xạ \alpha có T = 138 ngày. Sau 46 ngày, từ 21g Po lúc đầu có bao nhiêu hạt \alpha được phát ra ?

A. 4,8.10^{22} B. 1,24.10^{22} C. 48.10^{22} D.

12,4.10^{22}

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tomyeu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hạt phóng xạ | vật lý 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hệ mặt trời thể tam bội hình dạng Hàm số bậc nhất Bất đẳng thức lượng giác thực dân pháp Giải tam giác Ứng dụng khảo sát hàm số Tính tích phân bằng... Môđun của số phức chuyển gen công thức phân tử cấu tạo ngoài dòng điện lưới thức ăn ion Phép tịnh tiến đồ thị xung điện miền núi bắc bộ KOH Hàm số liên tục tại 1 điểm Tọa độ của điểm lập bảng fructozơ liên hợp quốc Tiếp tuyến khối chóp lục địa Bất phương trình có chứa... Phương trình đường tròn hệ SI khí hậu nóng chất dư Lactôzơ Phương trình tiếp tuyến kim loại trung quốc hệ chứa tham số Phân bố xác suất của Na

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay