tính độ phóng xạ

Lượt xem : 86 | Cập nhật : 2013-05-06 04:50:53

Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?
A. 25%. B. 75%. C. 12,5%. D. 87,5%.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tomyeu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : chu kì bán rã | độ phóng xạ | vật lý 12 | chất phóng xạ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phân li nhiễm sắc thể Phương trình quy về thí nghiệm đới lạnh thấu kính saccaraza liên minh châu âu Tập xác định đường trung trực Khảo sát hàm số chữ viết vận tốc tính thể tích hệ tuần hoàn hoa thụ phấn Vi phân ruồi giấm di hợp xã hội phong kiến Hàm số lượng giác GTNN Quỹ tích đại số nông nô Vec tơ Phương trình đường thẳng sóng bức xạ Phép đối xứng tâm Thể tich hinh hộp chữ nhật Góc giữa hai mặt phẳng giun sán hội chứng đao sinh giới Số phức đoạn mạch xoay chiều tiệm cận lịch sử 12 mạch dao động Các dạng giới hạn vô định bảng tần số

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay