bài tập về độ phóng xạ

Lượt xem : 70 | Cập nhật : 2013-05-14 04:14:51

Sau 2 giờ độ phóng xạ của một chất phóng xạ giảm đi 4 lần. Hỏi sau 3 giờ độ phóng xạ của chất phóng xạ đó giảm đi bao nhiêu lần?
A. 2 lần. B. 6 lần. C. 8 lần. D. 16lần.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tomyeu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : độ phóng xạ | vật lý 12 | chất phóng xạ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình elip đột biến giao tử hợp chất phát xít nhật thể tích dung dịch sinh vật nhân sơ sinh trưởng Dấu của nhị thức bậc... Dạng lượng giác của số phức số lượng sản lượng phân li độc lập mù màu nông sản oxit sắt trung tuyến tụ điện di truyền liên kết Hình giải tích trong không gian Vẽ đồ thị hàm số tia tử ngoại miền núi chùm sáng tế bào quang điện biển đông số hạng tử cung tế bào sinh dục roto Tích vô hướng giáo dục thích nghi Hình bình hành cường độ dòng điện tam giác gen dị hợp Tính chất tuần hoàn Giải cộng hưởng ruồi giấm

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay