bài tập về độ phóng xạ

Lượt xem : 144 | Cập nhật : 2013-05-14 04:14:51

Sau 2 giờ độ phóng xạ của một chất phóng xạ giảm đi 4 lần. Hỏi sau 3 giờ độ phóng xạ của chất phóng xạ đó giảm đi bao nhiêu lần?
A. 2 lần. B. 6 lần. C. 8 lần. D. 16lần.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tomyeu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : độ phóng xạ | vật lý 12 | chất phóng xạ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tự sao chép quang điện điện lý .. ATP Khoảng cách giữa 2 đường phương biện luận phương trình Phương trình chứa dấu Phương trình chứa căn bài tập về từ trường Hai đường thẳng đồng phẳng máy phát điện điện áp khối lượng riêng Hệ phương trình mũ đường đấu tranh sinh học trung du Vai trò của N Phương trình lôgarit KCl pha sinh trưởng công nghệ tế bào gió mùa Tổng các số hạng lưu huỳnh phân giác của góc dòng điện cực đại Na đặc điểm động vật bức xạ. gen trội Hàm số chẵn phản xạ sóng phân tử ADN vận tốc cực đại rừng rậm Nam Phi hình chữ nhật bào tử

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay