Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

Lượt xem : 262 | Cập nhật : 2012-12-19 12:36:53
Cho phương trình ( là tham số):1) Tìm để phương trình có hai nghiệm trái dấu.2) Chứng minh rằng biểu thức: không phụ thuộc là các nghiệm của phương trình .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc hai | Phương trình chứa tham số | Định lý Vi ét và ứng dụng |

tran anh phat
21 May 2013

1

2013-07-15 06:47:41

Bạn trinh bày câu 1 như vậy là thiếu rồi. Để pt có 2 nghiệm trái dấu <=> \Delta>0 thì mới tồn tại 2 nghiệm x_{1},x_{2} chứ.

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Thể tich hinh hộp chữ nhật bò sát lai tế bào thính nghiệm lý 12 nhóm thực vật sử 9 thủy điện Quỹ tích đại số phản xạ sóng đồng bằng Bất đẳng thức lượng giác Phương pháp toạ độ trong... Phương trình bậc nhất 2 ẩn Đường hypebol Phương trình đường tròn Quy tắc đếm cơ bản biên độ dao động bản đồ AIDS Phương trình tích dải sóng Bất phương trình lôgarit số trung bình cộng năng suất Mặt cầu săn bắn Giải và biện luận phương... thể tích dung dịch Vẽ đồ thị Phương trình đường thẳng... hình học 8 tế bào quang điện cấu hình Electron nhiệt kế bản đồ gen kinh tế châu á tạo giống tài nguyên nito

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay