vẽ biểu đồ về sản lượng điện

Lượt xem : 73 | Cập nhật : 2013-05-16 04:42:40

Cho bảng số liệu sau:a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta thời kì 1990-2005
b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta thời kì trên.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tuyetxinh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sản lượng điện | vẽ biểu đồ | địa lý 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thể đột biến độ tụ Bất đẳng thức Cô si Tìm các yếu tố trong tam giác dãy chuyển hóa Hình chóp tam giác Khoảng cách trong không gian Giải tam giác mô xương Phương trình tiếp tuyến hợp tử nhân tử đột biến nhân tạo kính lúp Khoa học Công thức trung tuyến van 7 vỏ hình thức sinh sản cấu tạo ngoài hidrocacbon biến dị tổ hợp. nhiệt độ nóng chảy khoảng cách K thép nghiệm dương Công thức lượng giác Phương trình chính tắc của elip Giải tích Giới hạn của hàm số tại 1điểm Xác định vị trí su 8 Áp dụng mệnh đề Hàm số lẻ thủy điện số trung bình tế bào cơ liên minh châu âu biến dị tổ hợp

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay