khai triển taylor

Lượt xem : 118 | Cập nhật : 2013-05-19 10:19:27

f(x)= x^{3}-5x^{2}+5x+10

Đóng góp bởi : hoangminhchien

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : khai triển taylor |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

parabol lý thuyết sinh học 8 Phương trình bậc 2 đối moocgan hội chứng đao Phương trình tiếp tuyến quân nguyên công thoát electron hệ tuần hoàn Hàm số liên tục trên 1 khoảng sản xuất hóa học 8 duỗi xoắn niuton Đường tròn ngoại tiếp Tích phân đặc biệt chùm sáng chùm ánh sáng hoàn thành phương trình cộng sinh phân giác của góc crom hỗn hợp khí phiên mã trùng hợp khó Tập hợp điện lượng Phương pháp phản chứng dung dịch NaOH CaO tia đối hệ hô hấp động cơ ánh sáng trắng số mol dung dịch nhiệt độ thường cấu hình Electron mạch điện xoay chiều hạt sơ cấp

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay