quá trình nào Na bị khử

Lượt xem : 136 | Cập nhật : 2013-05-25 04:25:20

Quá trình nào sau đây , ion Na^{+} bị khử ?

A. Dung dịch Na_{2}CO_{3} tác dụng với dung dịch HCl B. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO_{3}

C. Điện phân NaCl nóng chảy D. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : saodoingoi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : dung dịch HCl | hóa học 12 | dung dịch NaCl |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Góc trong không gian bộ ba đối mã 2 lá mầm chữ viết bụng sóng sứa song nhị bội cơ học đột biến cấu trúc Lượng giác Vec tơ thể tích tứ diện giao điểm nhiễm sắc thể Hai đường thẳng vuông... Số hạng tổng quát tần số âm giả thuyết của Bo cường độ hiệu dụng Vectơ trong không gian trắc nghiệm hóa học cây không có hoa hồ ảnh ảo nơ ron xương hợp chất hữu cơ hóa học vô cơ Vai trò của N vũ trụ Vẽ đồ thị phân tích vectơ Hàm số lẻ vận tốc truyền âm oxit thước đo Phương trình chứa dấu Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng phương diện tích các tam giác

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay