quá trình nào Na bị khử

Lượt xem : 54 | Cập nhật : 2013-05-25 09:25:20

Quá trình nào sau đây , ion Na^{+} bị khử ?

A. Dung dịch Na_{2}CO_{3} tác dụng với dung dịch HCl B. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO_{3}

C. Điện phân NaCl nóng chảy D. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : saodoingoi

Thành viên đã lưu bài này : saodoingoi |

Thể loại bài tập : dung dịch HCl | hóa học 12 | dung dịch NaCl |

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay