quá trình nào Na bị khử

Lượt xem : 15 | Cập nhật : 2013-05-25 04:25:20

Quá trình nào sau đây , ion Na^{+} bị khử ?

A. Dung dịch Na_{2}CO_{3} tác dụng với dung dịch HCl B. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO_{3}

C. Điện phân NaCl nóng chảy D. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : saodoingoi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : dung dịch HCl | hóa học 12 | dung dịch NaCl |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hình giải tích cạnh tranh thép acsimet nước vôi trong huyết áp Thể tích khối đa diện quỳ tím Đường tròn nội tiếp lực hút Điểm uốn kháng chiến nguyên mông biến trở hóa 12 biển châu âu Biểu thức tọa độ của các trội hoàn toàn hình phẳng tocno lớp 8 biện luận bất phương trình sinh trưởng Diện tích thiết diện Pa phân bào lai hữu thụ sự đông máu diện tích các tam giác điện lượng Khoảng cách từ 1 hằng số phóng xạ Xác định vị trí biên độ dao động cảm kháng điện từ trường công suất tiêu thụ nồng độ ankylbezen Mặt cầu Bất phương trình có chứa...

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay