Tìm các giá trị của m để pt sau có nghiệm duy nhất

Lượt xem : 505 | Cập nhật : 2012-12-19 05:34:50
Tìm các giá trị của để pt sau có nghiệm duy nhất:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vùng chuyên canh ion Tọa độ trong không gian Định lý Viet song song hữu cơ khối lượng Điểm nguyên của đồ thị hàm số Tâm đường tròn đường phân tiệm cận khó bán kính sinh học 1 nam trung bộ biên độ ôn thi Phương trình tiếp tuyến lẻ của hàm số thể truyền bảng biến thiên Phép đối xứng nhiệt độ nóng chảy áp suất. Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng khối chóp proteaza Giải quán tính tính trọng lượng Phương trình bậc cao tìm giới hạn sự sôi cách mạng thủy tính giao phối sinh học 12 Phương trình lượng giác cơ bản Hàm số bậc nhất cau hoi

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay