Giải các phương trình sau

Lượt xem : 196 | Cập nhật : 2014-02-11 09:29:03
Giải các phương trình sau:a) b) c) d)

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình | Phương trình bậc hai |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình bậc nhất một ẩn Diện tích thiết diện phân tử phôtpholipit lương thực Lập công thức trồng trọt Áp dụng mệnh đề điện trường biện luận bất phương trình điện trở quy luật phân li Hàm số lượng giác kí sinh R Diễn thể dác Vẽ đồ thị nguyên sinh vật photon số trung oxit tỉ khối công nghệ 7 giải phóng dân tộc Cân bằng phương trình công thức phân tử lai phân tích thể tích khí Phương trình lượng giác địa lý 9 Dãy số bị chặn chất hóa học con la cộng hưởng Hệ phương trình lượng giác Tiệm cận của hypebol bệnh ung thư Hệ thức lượng trong tam giác quần xã Hai mặt phẳng vuông góc

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay