số electron của flo

Lượt xem : 132 | Cập nhật : 2013-06-10 04:41:11

Trong nguyên tử Flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

A. 7 B. 2 C. 5 D. 3

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : bongto

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nguyên tử flo | hóa học 10 | năng lượng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giải phương trình tật viễn thị chọn lọc ánh sáng đơn sắc oxit sắt gen Bài toán liên quan đến Hoán vị Phép quay vị ngữ cố định nito nam châm điện Hàm số liên tục trên 1 khoảng sử 6 Tương giao hiệu điện thế vật lí hợp chất sóng vô tuyến Trọng tâm của tứ diện tính đơn điệu axit no đơn chức đường thẳng lục địa lương thực ngoại tiếp vô tuyến điện nghiệm phân biệt bán kính Số hạng tổng quát của 1 phân rã giá trị nhỏ nhất giới hạn quang điện dòng điện xoay chiều Tính chất tuần hoàn sinh vật cổ cây chất hóa học Áp dụng mệnh đề vào suy Were

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay