tìm tổ hợp của các obitan

Lượt xem : 104 | Cập nhật : 2013-06-11 08:40:16

Lai hoá sp^{2} là sự tổ hợp của các obitan nào sau đây?
A. Tổ hợp 1 obitan s với 1 obitan p
B. Tổ hợp 1 obitan s với 2 obitan p
C. Tổ hợp 1 obitan s với 3 obitan p
D. Tổ hợp của 1 obitan s với 3 obitan p và 1 obitan d

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : bongto

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tổ hợp | hóa học 10. obitan | lai hóa |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thoái hóa đa lượng nước vôi trong Tính tích phân Phương pháp toạ độ trong... nhóm đất chính nguồn điện căn bậc hai nhiệt kế nam châm điện nghành dịch vụ lai khác dòng Hình lập phương Phương trình trùng phương nước cứng Tích vô hướng phiên mã đồng hợp Bất đẳng thức Cô si Tứ diện vuông nguyễn ái quốc vật lý Bu nhi a cốp xki Biểu thức tọa độ của các mắt cận trắc nghiệm hóa học nito lực thính nghiệm Ứng dụng vi phân vào... hình phẳng Giải bài toán bằng cách tia sáng trắng Dãy số bị chặn nguyên sinh véc tơ đối tọa độ các đỉnh trung á cacbon đại số 7

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay