tính chất hóa học của clo

Lượt xem : 54 | Cập nhật : 2013-06-13 05:02:22

Tìm câu đúng trong các câu sau :
A. Clo là chất khí không tan trong nước
B. Clo có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất
C. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn Brôm và iôt
D. Clo tồn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất và hợp chất

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : huongrung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : clo | tan trong nước | oxi hóa | brom | đơn chất | hợp chất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tiệm cận của hypebol Giải và biện luận hệ hai Hàm số liên tục trên 1 khoảng mạch xoay chiều Phương trình tích tật viễn thị hình cầu phương trình phản ứng Đạo hàm liên hợp quốc đột biến gen lai hữu thụ Lactôzơ đỉa công nhân nước Phương trình trùng phương Định lý Cô sin trong tam giác Đường thẳng trong mặt phẳng lẻ của hàm số Đạo hàm của hàm số tại 1 crom Trọng tâm của tứ diện lượng mưa nghiệm phân biệt Khối đa diện máy ảnh toán12 Thể tích Hình giải tích đơn vị cường độ javen sơ đồ biến hóa gen dị hợp đơn sắc nước cứng menden phép lai Phép dời hình

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay