Tìm phương trính tiếp tuyến d của hypebol

Lượt xem : 171 | Cập nhật : 2013-06-18 11:00:31

cho hypebol (H): 4x^2 - 9y^2 - 36 = 0 . Viết phương trình tiếp tuyến d của (H), biết d vuông góc với d' :x + 3y - 2 = 0

Đóng góp bởi : kuliz

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 12 không gian |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Chứng minh đẳng thức bài tập về từ trường Giải và biện luận hệ hai lập bảng Tiếp tuyến nước vôi trong liên minh châu âu nguyên tố P sản lượng lương thực vận tốc âm Hai đường thẳng vuông sóng điện từ đông nam bộ di truyền Tiếp tuyến tại 1 điểm môi trường tam giác đều claiphento nước đá công nghiệp bạch tạng Trục tọa độ Đường thẳng vuông góc... đồng hợp tử con lắc miền tây Tìm các yếu tố trong tam giác flo tư bản chủ nghĩa đường huyết sinh học 10. hệ SI hình thức sinh sản quỹ đạo phép đối cromatit hỗn hợp Progesteron hóa học vô cơ gió mùa

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay