Số phản ứng tạo ra đơn chất

Lượt xem : 244 | Cập nhật : 2013-06-22 10:08:55

Cho các phản ứng :
(1) O3+ dung dịch KI (2) F2+ H2O ( 3) KClO3 (rắn) + HCl đặc (4) SO2 +dung dịch H2S
(5) Cl2 + dung dịch H2S (6) NH3(dư) +Cl2 (7) NaNO2 ( bão hoà) +NH4Cl (bão hoà) (8) NO2 + NaOH (dd)
Số phản ứng tạo ra đơn chất là.
A. 4 B.5 C.7 D.6

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : chuoitay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : bão hòa | hóa học 11 | đơn chất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Thể tích khối chóp sinh thái ánh sáng trắng Hai đường thẳng chéo nhau mất đoạn miền núi bắc bộ ion Biểu thức tọa độ Diện tích tam giác Đường thẳng vuông góc Phương trình Hệ phương Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm cành cây Hệ bất phương trình bậc giao tử chuyển gen quân nguyên Phương trình bậc cao cơ năng chất khử ankan Quân sự trao đồi chéo Lactôzơ công nghiệp Nitrat ánh sáng đơn sắc Cân bằng phương trình mã di truyền trùng hợp tính trạng thuần chủng Số hạng tổng quát ba điểm phả hệ lớp 7 quần xã hữu cơ nguồn điện Đường thẳng vuông góc...

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay