Ăn mòn hóa học

Lượt xem : 85 | Cập nhật : 2013-06-28 01:06:51

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hoá trong các thí nghiệm sau đây là bao nhiêu?
(1) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 . (2) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3.
(3) Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 (4) Cho Zn vào dung dịch HCl.
(5) Cho hợp kim Cu-Ag vào dung dịch MgCl2.
(6) Đồ vật bằng thép phủ sơn rất kín ngoài không khí ẩm.
(7) Cho một miếng gang vào nước vôi trong.
(8) Vỏ tàu biển bằng thép được gắn miếng Zn ở phần ngập trong nước biển.

A. 6 B. 4 C. 3 D. 5

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : cuonghoa

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : ăn mòn | phản ứng ăn mòn | phản ứng hóa học | hóa học 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

núi Vị trí tương đối Tích phân hàm chứa căn thức bảng tần số chủng tộc thuần chủng điện lượng thân cây axetilen đồng hợp tử sóng cơ học b Hai đường thẳng đồng phẳng Dấu của nhị thức bậc... thí nghiệm i âng dân cư trung quốc phân li nước Hình lăng trụ đơn sắc Tổng các số hạng của 1 phiên mã Giải hệ phương trình nghành thực vật Phương trình chính tắc của elip trội Giá trị lớn nhất vị trí địa lý liên bang nga Cung Phương pháp toạ độ trong vùng chuyên canh trội hoàn toàn cromatit ống khí Hàm số lượng giác quần thể Kiểm tra chim bồ câu Hình hộp chữ nhật hoa 10

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay