Hình học không gian

Lượt xem : 181 | Cập nhật : 2013-07-09 03:46:43

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=2a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặp phẳng vuông góc với đáy. Biết AC\perp SD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và d_{(BD;SC)}.

Đóng góp bởi : handoi986

Thành viên đã lưu bài này : handoi986 |

Thể loại bài tập : toán 12 | hình học không gian | thể tích hình chóp | khoảng cách 2 đường thẳng |

2013-12-27 03:07:15

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bảo toàn Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng vật lý12 khung dao động tính tan sóng vô tuyến thấu kính Biểu thức tọa độ của các... vận chuyển Định lý Vi ét và ứng dụng giao tử phân li độc lập hệ chứa tham số hóa học 8 tron khoảng cách Bất đẳng thức tích phân các loại thân cây sinh vật Tiếp tuyến công thoát thể tứ bội lăng kính lai thuận Hệ phương trình đối xứng hình thành loài sóng trung điện trở tính tích Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số tuần hoàn Châu Mĩ phân rã quang Trục tọa độ lẻ của hàm số Quy tắc đếm cơ bản cành chu kì bán rã Giá trị lớn nhất

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay