Hình học không gian

Lượt xem : 110 | Cập nhật : 2013-07-09 10:46:43

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=2a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặp phẳng vuông góc với đáy. Biết AC\perp SD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và d_{(BD;SC)}.

Đóng góp bởi : handoi986

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 12 | hình học không gian | thể tích hình chóp | khoảng cách 2 đường thẳng |

2013-12-27 03:07:15

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Cô sin khí hậu nhiệt đới gió mùa Giải và biện luận Bất phương trình bậc nhất hệ hô hấp Hình hộp chữ nhật Tiệm cận của hypebol Thể tich hinh hộp chữ nhật tinh thể thế giới thứ nhất cao su đỉa phản xạ sóng Áp dụng mệnh đề ứng động Hàm số liên tục trên 1 khoảng Hàm số bậc ba sinh sản thái bình định luật ôm sông ngòi Phương trình đường tròn lưu huỳnh thủy điện Batixta cấu trúc Phương trình bậc 2 Vật chất đơn tính Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki Cân bằng các phương trình đồng hợp khối khí dung dịch brom Phương trình của mặt phẳng miền của rễ Nitrat nguyên tố N độ phóng xạ đo lực

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay