Hình chóp tam giác.

Lượt xem : 378 | Cập nhật : 2013-07-10 05:56:19

Cho hình chóp tam giác SABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, AB=AC=a (a>0), hình chiếu của S trên đáy trùng với trọng tâm G của tam giác ABC. Đặt SG=x (x>0). Xác định giá trị của x để góc phẳng nhị diện (B, SA, C) bằng 60 độ.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : cadimi

Thành viên đã lưu bài này : cadimi |

Thể loại bài tập : TOÁN 12 - HÌNH HỌC KHÔNG GIAN |

2013-11-18 09:20:12

cuoc song biet bao nhieu dieu ki thu

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hồ sinh 12 số tự nhiên tọa độ trọng tâm nhân giống lý thuyết sinh học 8 dao động điều hòa tính tích Đạo hàm phân tích đa thức thành nhân tử trội hoàn toàn bảng biến thiên Đường tròn đàn hồi thường biến phép lai thuận nghịch Tứ diện vuông cơ cấu Giới hạn hữu hạn châu chấu Khoảng cách từ 1 điểm Cực trị hình học gia định áp suất môi trường sống từ trường Chứng minh đẳng thức lý 12 pin toán 12 hoa thụ phấn chuỗi thức ăn Phương trình tổng quát muối iot Hai mặt phẳng vuông góc biến dị di truyền Bất đẳng thức lượng giác Dãy số bị chặn bài tập hóa học hình học tọa độ

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay