Hình chóp tam giác.

Lượt xem : 186 | Cập nhật : 2013-07-10 12:56:19

Cho hình chóp tam giác SABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, AB=AC=a (a>0), hình chiếu của S trên đáy trùng với trọng tâm G của tam giác ABC. Đặt SG=x (x>0). Xác định giá trị của x để góc phẳng nhị diện (B, SA, C) bằng 60 độ.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : cadimi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : TOÁN 12 - HÌNH HỌC KHÔNG GIAN |

2013-11-18 09:20:12

cuoc song biet bao nhieu dieu ki thu

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hóa 12 Cấp số nhân từ trường Dấu của nhị thức bậc bắc mỹ Lượng giác đảo đoạn trung đại sinh học Chứng minh đẳng thức hệ tiêu hóa thể đột biến khoảng cách giữa hai đường thẳng phát triển Giá trị lớn nhất tọa độ tâm trục nhỏ sinh học 10 butan công suất tiêu thụ khí CO đoạn mạch nối tiếp đoạn mạch xoay chiều Thể tích khối đa diện đồng hóa rêu phần trăm các chất át lát điện li Mệnh đề phủ định .. môi trường trắc nghiệm hóa học công thoát tĩnh mạch đồng hợp NaOH dải sóng Châu Mĩ riboxom

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay