Dãy chất tác dụng với SO2

Lượt xem : 22 | Cập nhật : 2013-07-11 10:21:52

Dãy chất tác dụng với SO2 là
A. CaO ; K2SO4 ; Ca(OH)2. B. NaOH ; CaO ; H2O.
C. Ca(OH)2 ; H2O ; BaCl2. D. NaCl ; H2O ; CaO.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : muanang

Thành viên đã lưu bài này : muanang |

Thể loại bài tập : hóa học 9 | SO2 | CaO | NaCl |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nước Khoảng cách giữa 2 điểm Hàm số liên tục trên 1 đoạn Phép chiếu song song... Hình chiếu của điểm đường thẳng Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng tốc độ chất dư Hàm số lẻ hướng động Giới hạn của hàm số tại vô cực sơn tư bản chủ nghĩa glucozo các loại rễ quang học Giải tích sóng dừng roto khối chóp Phương trình lôgarit vận tốc sóng mật công nhân Lactôzơ khoa học kĩ thuật Công thức trung tuyến Đường thẳng tiếp xúc với HCL nghành thực vật quỳ tím cây phát sinh hình cầu thể tích tứ diện thấu kính đồng hóa hàn số Vẽ đồ thị hàm số cận thị

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay