Các liên kết hóa học

Lượt xem : 193 | Cập nhật : 2013-07-23 02:44:12

Năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là :
a. Hoá năng c. Nhiệt năng
b. Điện năng d. Động năng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : giotle

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : năng lượng | sinh học 10 | liên kết hóa học | chất hữu cơ | hóa năng | nhiệt năng | điện năng | động năng |

2013-10-08 01:29:49

a

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đồng hợp lặn phép lai thuận nghịch đột biến giao tử thận cá quốc tế thứ nhất dòng điện xoay chiều lực loren nhân đôi Vi phân vật lý 12 tinh thể Số học Dạng lượng giác của số phức hiệu số Tứ diện sứa Tích phân hàm mũ xu hướng bạo động hệ sinh thái thẩm thấu tự cảm dân số di truyền liên kết b Điểm cố định điện li Thiết diện gan Tìm các yếu tố trong tam giác nồng độ bảng biến thiên hệ tiêu hóa Phương trình bậc 3 proton Chỉnh hợp sóng ánh sáng quá trình nhân đôi các loại thân cây đồng hợp hằng số phóng xạ

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay