Thế năng của vật nằm yên

Lượt xem : 24 | Cập nhật : 2013-07-27 09:05:18

Một vật nằm yên so với mặt đất có thể có:
A.Thế năng. B.Vận tốc. C.Động năng. D.Động lượng.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : myhouse

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : động năng | thế năng | vận tốc | động lượng | vật lý 10 |

2014-05-28 03:35:14

A- dễ quá

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

trung hòa sử 10 tam giác Hình giải tích trong mặt phẳng Tổng các số hạng kiềm Ứng dụng tích phân để số dư bảng biến thiên nhóm thực vật chiến tranh thế giới nhôm phương trình loga biện luận số nghiệm Phương trình tham số của... Vẽ đồ thị hàm số Bất phương trình hiệu điện thế Thống kê hoa nhãn phát quang anilin loại phản ứng Phương tích của đường tròn quang điện trong thằn lằn Trục lớn của elip lưới thức ăn đàn hồi tụ điện noãn Ứng dụng vi phân vào Đa thức đồng hợp tử cường độ hiệu dụng thấu kính điện dung Mặt phẳng góc cách li tập tính

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay