Trong một chu kỳ tế bào

Lượt xem : 150 | Cập nhật : 2013-07-28 04:20:41

Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của :
a. Kì cuối c. Kỳ đầu
b. Kỳ giữa d. Kỳ trung gian

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thang8

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : chu kì tế bào | lý thuyết sinh học 10 | kì cuối | kì đầu | kì giữa | kì trung gian |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

điện áp hiệu dụng glyxerin số dư nước javen tham số giao phấn sinh sản sinh dưỡng Phương trình bậc 3 chim bồ câu khoảng cách giữa hai đường thẳng TOÁN 9 Hình giải tích trong mặt phẳng Bất phương trình lôgarit nhiệt kế Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn cấu trúc gen lặn điện dung ung thư giải bất phương trình đường cônic lôgarit đơn vị Điểm thuộc đồ thị .. sinh vật Giải hệ phương trình Ứng dụng vi phân vào... tam giác Dấu của nhị thức bậc nhất pin chất hóa học Tập xác định văn lớp 10 số nguyê mạch điện ung thư máu cố định nito po số hạng

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay