Phân chia nhân trong nguyên phân

Lượt xem : 41 | Cập nhật : 2013-07-28 04:44:10

Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân ?
a. Kỳ đầu , kỳ sau , kỳ cuối , kỳ giữa
b. Kỳ sau ,kỳ giữa ,Kỳ đầu , kỳ cuối
c. Kỳ đầu , kỳ giữa , kỳ sau , kỳ cuối
d. Kỳ giữa , kỳ sau , kỳ đầu , kỳ cuối

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thang8

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nguyên phân | trắc nghiệm sinh học 10 | kì đầu | kì sau | kì cuối | kì giữa |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bài toán liên quan đến áp suất khí Hàm số bậc ba Tìm các yếu tố trong tam giác Phương trình chính tắc của hypebol lò xo suất điện động Phương trình nghiệm nguyên sinh vật Phương trình bậc nhất 1 ẩn enzim nguyên tử hidro bức xạ. văn bản cấu trúc nhân đôi con lắc câu hỏi trắc nghiệm vật lý protein bảng biến thiên trắc nghiệm sinh học 10 Chính tắc Đường tiệm cận Giá trị lớn nhất Bất đẳng thức máy phát điện xoay chiều Ứng dụng vi phân vào... thí nghiệm i âng phân hóa Đạo hàm của hàm hợp gen lặn âm tần Công thức nhân đôi sóng ánh sáng Hình chiếu nhỏ nhất sử 6 bản đồ kẽm sacarozo

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay