Phân chia nhân trong nguyên phân

Lượt xem : 135 | Cập nhật : 2013-07-28 04:44:10

Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân ?
a. Kỳ đầu , kỳ sau , kỳ cuối , kỳ giữa
b. Kỳ sau ,kỳ giữa ,Kỳ đầu , kỳ cuối
c. Kỳ đầu , kỳ giữa , kỳ sau , kỳ cuối
d. Kỳ giữa , kỳ sau , kỳ đầu , kỳ cuối

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thang8

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nguyên phân | trắc nghiệm sinh học 10 | kì đầu | kì sau | kì cuối | kì giữa |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phần trăm các chất Phép đối xứng tâm đặc điểm động vật Đạo hàm của hàm số lượng giác đồng hợp nhà minh Phép tịnh tiến liên bang nga hình học tọa độ bào tử xenlulozơ vân sáng bụng sóng Vị trí tương đối giữa tử cung tính liên tục phương trình phản ứng biên độ giao động Hệ thức lượng trong tam giác cố định nito Vị trí tương đối tán sắc ánh sáng Phương trình chứa dấu kết tủa từ trường cơ cấu dân số cấu trúc gen Đạo hàm của hàm số tại 1 HSG Giải ăng ten sinh học 10. chì số hạng phép lai bản đồ di truyền Bất đẳng thức lượng giác Hình lăng trụ Đường thẳng vuông góc... gen liên kết

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay