Đặc điểm của nhiễm sắc thể

Lượt xem : 76 | Cập nhật : 2013-07-28 04:45:54

Trong kỳ đầu , nhiễm sắc thể có đặc điểm nào sau đây ?
a. Đều ở trạng thái đơn co xoắn
b. Một số ở trạng thái đơn , một số ở trạng thái kép
c. Đều ở trạng thái kép
d. Đều ở trạng thái đơn , dây xoắn

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thang8

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : kì đầu | nhiễm sắc thể | trạng thái kép | bài tập sinh học 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tọa độ của véc tơ độ cứng đất mùn Lý 6 saccaraza đẳng thức lượng giác rừng rậm Nam Phi nghiệm phân biệt chu kì dao động tính thể tích trung điểm Đạo hàm của hàm hợp tọa độ tâm bắc mỹ tháp dân số lơn nhât Góc trong không gian acsimet Mệnh đề tương đương Giới hạn hữu hạn Phương trình tham số muối clorua Rút gọn biểu thức mạch điện xoay chiều tính trọng lượng Đường vuông góc chung Cực trị hình học tổ chức sống gen trội ô nhiễm nước nhỏ nhất metan nucleotit nhiệt độ nóng chảy you Vị trí tương đối trong... công nghệ 7 Hàm số lôgarit Hình chiếu của điểm anđehit

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay