Đặc điểm của nhiễm sắc thể

Lượt xem : 7 | Cập nhật : 2013-07-28 04:45:54

Trong kỳ đầu , nhiễm sắc thể có đặc điểm nào sau đây ?
a. Đều ở trạng thái đơn co xoắn
b. Một số ở trạng thái đơn , một số ở trạng thái kép
c. Đều ở trạng thái kép
d. Đều ở trạng thái đơn , dây xoắn

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thang8

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : kì đầu | nhiễm sắc thể | trạng thái kép | bài tập sinh học 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

axitamin CO2 AIDS xương Phương trình lượng giác... nguyên tử khối Ứng dụng khảo sát hàm số Tính tích phân bằng... Chứng minh đẳng thức Phương trình mặt cầu hóa học 10 giao thoa Phương trình chứa ẩn ở mẫu nhà máy thủy điện Phép đối xứng Phân bố xác suất của biểu diễn nghiệm Hoán vị ma sát oxit sắt vật lí 12 glyxerin ứng động tĩnh mạch phân tử khối Phân bố xác suất Hàm số lượng giác Tích vô hướng cường độ Phép chiếu song song peptit vi khuẩn tim ngữ văn Đường thẳng song song mặt phẳng lò xo Phương trình chính tắc của elip Phương trình mũ Phép chiếu song song... hình lập phương

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay