Lai 2 cơ thể dị hợp

Lượt xem : 195 | Cập nhật : 2013-08-01 04:44:40

Khi lai hai hay nhiều cặp tính trạng, có quan hệ trội lặn; ít nhất một cơ thể đem lai dị hợp về 2 cặp gen, tỉ lệ con lai giống với tỉ lệ của lai một cặp tính trạng của Men đen (100%; 1:2:1; 3:1; 1:1) các tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hoaman

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính trạng | lai dị hợp | menden | liên kết gen hoàn toàn | liên kế gen không hoàn toàn | tương tác gen | bài tập sinh học 12 |

2014-05-30 05:55:10

mình nghĩ là B

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cá chép Hàm số bậc hai khoáng sản Hình chóp Phương pháp toạ độ trong phát triển máy quang phổ nguyên tố Tam thức bậc hai vật lý dòng điện cacbon magie clo Cực đại Công thức biến tổng thành tích át lát Hiệu suất sinh sản hữu tính chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thể tích khối chóp Đạo hàm của hàm số lượng giác Thể tích khối đa diện quán tính Phương trình chính tắc của parabol su 8 Lập phương trình đường thẳng ATP mạch điện song song nguyên tử hidro nguyễn du kiểu gen Mặt cầu Phương trình chứa dấu nhiệt độ cơ thể ma sát lưỡng cư mắt cận Tìm các yếu tố trong tam giác

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay