Lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng

Lượt xem : 173 | Cập nhật : 2013-08-01 04:47:49

Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được tỉ lệ 3:1, hai tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B.liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hoaman

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thuần chủng | bài tập sinh học 12 | đồng tính | tự thụ phấn | liên kết hoàn toàn | tương tác gen |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nông nô saccarozơ Hệ phương trình máy phát điện xoay chiều Phương trình bậc 2 đối Phép tịnh tiến câu hỏi trắc nghiệm vật lý menden Cấp số nhân tật của mắt liên hợp quốc câu hỏi lý thuyết vật lý khoảng đơn điệu Phương trình tổng quát khối lượng Thể tích khối lăng trụ po Biểu thức tọa độ của tính công sóng điện từ Môđun của số phức Elip cách li địa lí Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn phân bào lập bảng Bất đẳng thức tổ hợp Toán Đại Số lôgarit quang điện ngoài ánh sáng đơn thấu kính sacarozo giá trị sản xuất Giải phương trình cao su Thể tích khối chóp cá thể Bất phương trình lượng giác NaCl

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay