Chứng minh phương trình

Lượt xem : 189 | Cập nhật : 2012-11-29 03:58:33
Chứng minh phương trình có nghiệm trong khoảng .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hàm số bậc hai |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Công thức trung tuyến Hai đường thẳng vitamin sông ngòi nhận biết các chất axitamin hạt diệp lục pin quang điện tư bản chủ nghĩa trùng hợp phân thức đột biến gen chuỗi polipeptit Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn Giới hạn Đường thẳng trong mặt phẳng phân tử sinh vật nhân sơ biểu thức Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki Góc giữa hai mặt phẳng thí nghiệm i âng Dấu của nhị thức bậc... kì đầu số dư mật động vật điện trở công suất tiêu thụ lơn nhât Phép đối xứng trục Công thức cộng đối với nước Biểu thức lượng giác lyzoxom cá thể amin Cực đại mèo tam thể tinh thể

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay