Chứng minh phương trình

Lượt xem : 182 | Cập nhật : 2012-11-29 03:58:33
Chứng minh phương trình có nghiệm trong khoảng .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hàm số bậc hai |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giải tích tần số nghành dịch vụ ba điểm nông nô độ phóng xạ Dấu của nhị thức bậc... thế kỉ XVIII tế bào sinh tinh protein rêu anken Biểu thức tọa độ của các Biểu thức tọa độ của các... xúc tác Dãy số tăng cặp số Tiệm cận xiên trái đất hoa thụ phấn quân nguyên sử dụng lao động phép chia van 7 mô xương Tích phân từng phần Tìm các yếu tố trong tam giác phương trình phản ứng núi át lát địa lý Bất phương trình có chứa tham số chân không nhiệt độ thường hồng ngoại diện tích Giới hạn của hàm số tại vô cực chủ nô âm tần khí sự sống

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay