Sự phát triển ở trai song trứng

Lượt xem : 132 | Cập nhật : 2013-09-16 04:53:49

Ở trai song trứng và ấu trùng phát triển ở :
a . Ngoài sông b . Trong mang của trai mẹ
c . Aó trai d . Tấm miệng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nangha1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : trai song trứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chiều nhân tạo Tiếp tuyến tại 1 điểm trai Đường chuẩn cơ quan sinh dưỡng ống khí phát triển liên hợp quốc quần thể ngẫu phối cách mạng Hàm số liên tục tại 1 điểm phiến lá năng suất thể tích hình hộp cành thận cá glyxerin proton phả hệ vật lý12 khoảng cách giữa hai đường thẳng dác cơ thế lai hypebol sự ngưng tụ oxit kim loại Bất đẳng thức tổ hợp Góc giữa hai đường thẳng Hai đường thẳng vuông Bất phương trình lượng giác thể khảm bậc nhất một ẩn Tính đơn điệu của hàm số từ trường Tích phân hàm lôgarit quán tính thích nghi Phương trình bậc hai khu vực tay nam á

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay