Lớp lưỡng cư tham gia bảo vệ môi trường

Lượt xem : 53 | Cập nhật : 2013-11-11 09:22:25

Đại diện của lớp lưỡng cư tham gia bảo vệ môi trường và dùng làm thí nghiệm là
a. nhái bén b. ễnh ương c. ếch đồng d. ếch giun

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hungchanh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : lớp lưỡng cư |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đường phân Hình chóp tam giác đều lý 8 parabol bậc nhất một ẩn phương trình dao động Bất phương trình tích khung dao động độ tan you chất dư Cực trị hình học chất vô cơ Giới hạn của hàm số tại 1điểm Khoảng cách từ 1 điểm lực đàn hồi Bất phương trình mũ vận tốc sóng châu ph 1 lá mầm ngoại tiếp phương di truyền liên kết hệ số công suất Liên kết hóa học hạt trần hậu thận hướng trên bản đồ nghành trồng trọt Trục tọa độ sinh sản hữu tính rut gon Bất phương trình bậc nhất tọa độ tâm ARN kim loại Phương trình lượng giác... Góc giữa hai mặt phẳng thăng bằng electron ánh sáng trắng

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay