Tính tỉ khối so với hiđro của phản ứng sau

Lượt xem : 97 | Cập nhật : 2014-03-31 11:51:10

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, bậc 1 hoặc bậc 2 qua ống chứa 35,2 gam CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 28,8 gam chất rắn và hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với hiđro là
A. 27,5. B. 13,75. C. 55,0. D. 11,0.

Đóng góp bởi : sachiko1980

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 12 | hóa học | phản ứng | tỷ khối so với hiđro |

2014-05-28 04:48:13

mình ra A, mọi ng thấy sao

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phát xít nhật nghiệm trái dấu xu hướng bạo động năng lượng liên kết Khoảng cách từ 1 điểm menden đồng hợp lặn Ứng dụng tích phân tính liên tục giá trị sản xuất kinh tế Ba đường Cônic Bất phương trình tích Tích phân hàm phân thức Hai đường thẳng vuông... hệ số ma sát Phương trình tích phân tử địa trung hải quần tụ hiệp định mèo tam thể khí clo phương trình dao động thuần chủng nhiệt độ nóng chảy Van 11 sự sôi Tích phân hàm chứa căn thức Hệ phương trình bậc nhất Hai mặt phẳng vuông góc sốt rét Thể tích Pa hình chữ nhật este Nhiệt độ sôi thế kỉ XIX các loại thân cây Phương trình chính tắc của hypebol

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay