Tính tỉ khối so với hiđro của phản ứng sau

Lượt xem : 124 | Cập nhật : 2014-03-31 11:51:10

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, bậc 1 hoặc bậc 2 qua ống chứa 35,2 gam CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 28,8 gam chất rắn và hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với hiđro là
A. 27,5. B. 13,75. C. 55,0. D. 11,0.

Đóng góp bởi : sachiko1980

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 12 | hóa học | phản ứng | tỷ khối so với hiđro |

2014-05-28 04:48:13

mình ra A, mọi ng thấy sao

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Công thức cộng đối với... Đường thẳng trong mặt phẳng Đạo hàm của hàm hợp amin thần kinh hoa nhãn phả hệ trường sơn nam tương tác gen hợp chất Khoảng cách từ 1 điểm Phương pháp toạ độ trong ánh sáng trắng cao su Chứng minh đẳng thức Xác suất hóa học 10 Thể tich hinh hộp chữ nhật giới hạn quang điện song song Tính đạo hàm cách mạng thân cây thể đa bội suất điện động van 7 Lactôzơ đơn sắc hoocmon cơ quan sinh dưỡng nước javen trung hòa hô hấp giao thoa ánh sáng chu vi biến trở các loại thân cây thủy sản thẩm thấu hạt phóng xạ

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay