Tính tỉ khối so với hiđro của phản ứng sau

Lượt xem : 69 | Cập nhật : 2014-03-31 04:51:10

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, bậc 1 hoặc bậc 2 qua ống chứa 35,2 gam CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 28,8 gam chất rắn và hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với hiđro là
A. 27,5. B. 13,75. C. 55,0. D. 11,0.

Đóng góp bởi : sachiko1980

Thành viên đã lưu bài này : sachiko1980 |

Thể loại bài tập : hóa học 12 | hóa học | phản ứng | tỷ khối so với hiđro |

2014-05-28 04:48:13

mình ra A, mọi ng thấy sao

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Góc giữa 2 đường thẳng... NaCl sóng số khối Đạo hàm cấp cao sinh sản hữu tính lớp vỏ trái đất electron anken Batixta Đường chuẩn Đường thẳng trong mặt phẳng thể đột biến lăng kính cấu trúc gen hồng ngoại Phương trình nghiệm nguyên sóng trung hoa nhãn di truyền thước đo xenlulozơ Góc trong không gian Hàm số sơ đồ biến hóa số hữu tỉ chuông điện lực hút phân tích vectơ tuần hoàn huyết áp gen lặn hướng của lực hoàn thành phương trình số lượng sinh tinh Tích vô hướng kiểu hình lặn dao động điều hòa tiêu điểm

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay